Een nieuw regeerakkoord: tijd voor mobiliteit!

Door: Roy Tosseram | 16.10.2017


Het was even wachten, maar er is een regeerakkoord! Afgelopen week maakten de vier fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de kabinetsplannen onder de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’ bekend. Wij waren uiteraard erg benieuwd wat die plannen betekenen voor de mobiliteit in Nederland. Zeker voor de zakelijke rijders.

Als innovatief bedrijf in de mobiliteit vallen we meteen maar met de deur in huis: we zijn niet ontevreden over de mobiliteitsplannen die momenteel op tafel liggen. Fiscale systeemwijzigingen blijven uit, er wordt geïnvesteerd in de Nederlandse infrastructuur en het gebruik van emissie-loze auto’s wordt verder gestimuleerd. Bijvoorbeeld met het voornemen om in 2030 alleen nog maar nieuwe emissie-loze auto’s toe te laten. Voor de zakelijke rijder geeft dit gelukkig dus nog alle tijd om zich te oriënteren op een passende en betaalbare, toekomstige bedrijfsauto.

Aanpak knelpunten

Diezelfde bedrijfsauto zal – als het aan de regering ligt – in de toekomst ook sneller en gemakkelijker zijn bestemming bereiken. De regering gaat namelijk flink in de buidel tasten om de grootste, resterende verkeersknelpunten in ons land aan te pakken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de A4, de A7, de A15 in de Randstad. Of aan de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (de A1, A2, A12, A28 en A58). Ook gaat het kabinet door met de aanleg van ontbrekende verbindingen in ons wegennet, zoals de verlengde A15, de A13-A16, de Blankenburgverbinding en de ring rondom Utrecht.

Betere verkeersinfo

Zoals gezegd, zien we onszelf als een innovatief mobiliteitsbedrijf. Aangenaam verrast werden we dan ook door het voornemen van het nieuwe kabinet om verkeersinformatie van de overheid straks als Open Source beschikbaar te stellen voor voertuigen, apps en reisplanners. Met dit voornemen wordt het voor de zakelijke rijder – met behulp van de overheid en zeker met onze slimme ritregistratiesystemen – nog gemakkelijker om zijn of haar weg te vinden.

 

Ik help u graag verder op weg met het beheer van uw wagenpark.

roy

Accountmanager Cartracker

Bel naar 088 – 3326 701 of stuur een e-mail naar roy@cartracker.nl

Contact met u opnemen

Vul hieronder uw gegevens in, dan nemen wij op werkdagen
binnen 24 uur contact met u op.

Contact