Door: Alain van Hanegem | 06.03.2018

De weg naar de AVG

Vanaf 25 mei 2018 kan niemand er meer omheen: dan treedt de Europese wetgeving over het verwerken van persoonsgegevens, de AVG, in werking. Deze nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat één aanpak wordt gehanteerd door ondernemers in heel Europa met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Wat houdt de AVG precies in?

De privacywet AVG bepaalt dat organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen krijgen opgelegd als het gaat over informatiebeveiliging en verwante processen. Denk daarbij aan security en privacy borging van uw informatiesystemen. Zijn alle toegepaste technieken nog wel ‘State-of-the-Art’? En met name de toegepaste maatregelen op organisatorisch- , technisch- en productniveau. Door te voldoen aan uw verantwoordingsplicht levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van uw medewerkers en uzelf op privacy.

Wat betekent de AVG voor u als klant van Cartracker?

Als klant bent u verplicht om een verwerkingsregister bij te houden als de applicaties die gebruikt worden bij uw bedrijf privacy gevoelige gegevens bevatten. Decos gaat u hierin ondersteunen en stuurt proactief naar al haar klanten een zogenaamde verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst geeft Decos aan dat de persoonsgegevens in Cartracker niet voor enig ander doel verwerkt worden dan in het kader waarvoor het Fleet Management systeem voor u als klant bedoeld is. Ook kunt u hierin de beveiligingsmaatregelen terugvinden die Decos getroffen heeft, zowel op organisatorisch-, technisch- en productniveau.

In dit kader is het wellicht goed om onder de aandacht te brengen dat Decos Cartracker de eenvoudige mogelijkheid biedt de privéritten te scheiden van zakelijk gebruik via een handige privéstand.

Meer informatie over de AVG is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik help u graag verder op weg met het beheer van uw wagenpark.

roy

Accountmanager Cartracker

Bel naar 088 – 3326 701 of stuur een e-mail naar roy@cartracker.nl

Contact met u opnemen

Vul hieronder uw gegevens in, dan nemen wij op werkdagen
binnen 24 uur contact met u op.

Contact