Criminaliteit Nederland neemt af. Geldt dit ook in het verkeer?

Publish date: 09/05/2018

Eerder deze week was het uitgebreid in het nieuws: De afgelopen jaren is de criminaliteit in Nederland sterk gedaald. De daling van het aantal geregistreerde misdrijven is een duidelijke trend. Volgens het CBS waren er in 2017 49 misdrijven per 1000 inwoners, terwijl dit 15 jaar geleden in 2002 nog maar liefst 93 waren. Een vergelijkbaar patroon vinden we in andere landen in Europa, als België, Duitsland en Groot Brittannië.

Maar geldt deze daling ook voor voertuigcriminaliteit? Zien we ook minder misdrijven in het verkeer? ULU dook in de cijfers en zocht het voor je uit!

 

Diefstal en vernieling

We hebben de laatste criminaliteitscijfers van het CBS onder de loep genomen en ons specifiek gefocust op voertuigcriminaliteit tussen 2010 en 2017. Het gaat hierbij om geregistreerde misdrijven: dus alleen datgene wat bij de politie gemeld is!

 

Zo vinden we dat er niet alleen een algehele daling van het aantal diefstallen in het algemeen is, ook dat van het aantal voertuigen is sterk afgenomen! In 2010 waren er nog 14.500 auto´s gestolen, terwijl dit in 2017 nog maar 8.500 waren, een daling van 40% dus! Maar het aantal vernielingen aan auto´s nam nog sterker af, met 44%: van bijna 68.000 naar 38.000 om precies te zijn. Toch is de grootste verbetering toch wel het aantal diefstallen uit de auto (zoals smartphones, navigatiesystemen, tassen e.d.), want dit is bijna gehalveerd.

 

Aangiftes

In eerste instantie wordt het aantal aangiftes genoemd als verklaring voor deze daling genoemd. Het gaat immers om de geregistreerde misdaad, waarvoor deze eerst gemeld moet worden bij de politie. Een veelgehoorde klacht is dat mensen het gevoel hebben dat er niks met hun aangiftes gebeurt, wat misschien een reden kan zijn om een diefstal niet te melden. Toch lijkt dit wat minder van toepassing bij voertuigencriminaliteit, omdat het bij diefstal van een auto natuurlijk om flink grote bedragen kan gaan! Daarnaast zijn de verschillen tussen 2010 en 2017 zo groot, dat dit niet alleen aan de aangiftebereidheid gewijd kan worden.

 

Beveiliging

Een andere mogelijke reden is dat mensen hun spullen beter beveiligen. De afgelopen jaren investeerden zowel burgers als de overheid meer en meer geld aan preventie en beveiligingsinstallaties. Zo hebben steeds meer mensen buitenverlichting en extra alarminstallaties op huizen, waardoor auto’s die voor de deur of in de garage geparkeerd staan minder makkelijk meegenomen kunnen worden. Maar ook auto’s zelf worden steeds beter beveiligd: Zo heeft meer dan de helft van de auto’s inmiddels startonderbrekingen.

 

Connected cars

Toch zou ook de opkomst van de connected car een belangrijke rol kunnen spelen bij deze daling. Hoewel dit in eerste instantie niet het hoofddoel is, kan een voertuigvolgsysteem diefstal wel voorkomen. Als de eigenaar altijd weet waar zijn/haar auto is, wordt een diefstal natuurlijk snel opgemerkt!

 

Mogelijk dat de opkomst van de connected car ook een daling van het aantal misdrijven in het verkeer kan verklaren. Zo is het aantal mensen dat bij een verkeersongeval wegrijdt gedaald met zo’n 12%, namelijk van 88.000 in 2010 naar 77.000 in 2017. Een mooi aantal, maar de hoeveelheid bestuurders dat met een ontzegging of teveel alcohol de weg op ging, is nog veel sterker afgenomen. Het aantal mensen dat een rijontzegging niet opvolgde daalde van 4.000 naar 2.500, en het aantal bestuurders met een glas teveel op van 47.500 naar 25.000. Beide aantallen zijn dus bijna gehalveerd!

Een connected car zorgt ervoor dat niet alleen de auto verbonden is, maar zo ook de bestuurder. Jouw rijgedrag wordt tijdens elke kilometer geanalyseerd. In het ULU platform wordt bijvoorbeeld jouw snelheid, acceleratie en remgedrag gemeten, en op basis hiervan een score gegeven. Hierdoor wordt jij bewust gemaakt van jouw gedrag op de weg. Maar daarnaast kan dit ook zorgen voor het gevoel dat je bekeken wordt, wat een positief resultaat kan opleveren! Zo zullen mensen die in de gaten gehouden worden – bijvoorbeeld door camera’s – zich netter gedragen. Misschien dat een voertuigvolgsysteem hetzelfde effect heeft? Hoe dan ook, het is positief dat het verkeer een steeds veiliger wordt. Al zijn wij er natuurlijk van overtuigd dat onze ULU’ers zich sowieso al heel netjes gedragen op de weg!